A webáruház használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Adatkezelési tájékoztató
   

Hecht Hungary Kft

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy termékünket választotta! Bízunk benne, hogy termékünk hasznos segítőjévé válik a kerti- és ház körüli munkák során.

HECHT márkanevű termékekre cégünk 2 év jótállást vállal a mindenkor érvényes vonatkozó jogszabályok szerint. Az Ön által megvásárolt berendezés meghibásodásait díjmentesen javítjuk, abban az esetben amennyiben a felmerülő hiba gyártási- anyaghibából ered. Meghibásodás esetén kérjük forduljon a termék eladójához vagy a legközelebbi márkaszervizhez (a gyorsabb ügyintézés érdekében ezt javasoljuk). A jótállási jogok érvényesítéséhez kérjük ügyeljen rá, hogy kizárólag helyesen kitöltött érvényesített jótállási jeggyel vegye át a megvásárolt terméket az eladó cégtől.

A jótállás időtartama 2 év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja  végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

- helytelen tárolás, szállítás, helytelen kezelés, rongálás,

- megfelelő karbantartás hiánya, elmaradása

- elemi kár, természeti csapás okozta.

A NEM FOGYASZTÓ és a VÁLLALKOZÁS között létrejött szerződéssel megvásárolt termékekhez kapcsolódóan -amely esetben a jogszabály nem ír elő kötelező jótállást- önkétes vállalással, a vásárlás napjától számított 6 hónap időtartamban biztosítjuk a jótállást.

A NEM FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS között létrejött szerződéssel megvásárolt termékekre vonatkozó jótállásra a Ptk. rendelkezései az irányadók.

A NEM FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS között létrejött szerződéssel megvásárolt termékekre pl.: a vevő saját üzletszerű gazdasági tevékenységének folytatása érdekében vagy üzletszerű bérbeadás érdekében megvásárolt termék.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

-  elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Vállalkozás: aki a fogyasztókat ténylegesen vagy potenciálisan érintő tevékenységét önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi.

A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál, vagy az alábbi javítószolgálat(ok)nál (szerviznél) közvetlenül is érvényesítheti (javasolt):

 

Hivatalos HECHT márkaszervizek:

 
HECHT Hungary Kft. Budapest 1214 II.Rákóczi F. út 323/b 06 (70) 882-7920
Profi Gépker Kft. Ajka 8400 Rákóczi Ferenc utca 25 06 (20) 662-8128
Canbus 2011 Kft. Baja 6500 Bokodi út 64. 0679 522 740
Fábián és Társa Kft Békés 5630 Csabai u. 79. +36 66 411 772
Horváth Viktor Békéscsaba 5600 Mogyoró u. 1. 06 (66) 454-787, 06 (30) 249-3389
Szemán Vagyonkezelő Kft. Bonyhád 7150 Széchenyi tér 17. 06 (30) 514-8248, 06 (74) 456-046
Praktikus Kft. Budapest 1037 Bécsi út 604. 06 (1) 453-0106, 06 (30) 687-7041
N-Go Kisgépszervíz Csongrád 6640 Nagymező u. 7. 06 (30) 498-5396
Karlovszki és Társa Kft. Doboz 5624 Bercsényi u. 51. 06 (70) 325-0727
Vöszi Motor-Kisgép Dombóvár 7200 Arany J. tér 17. 74/465-723, 70/320 7337
Rota- Kasza Kft. Klotz Viktor Dorog 2510 Esztergomi út 15. 06 (20) 396-3388
Duna Szerszám Kft. Dunaújváros 2400 Tisza u. 1. 06 (25) 225-690, 06 (20) 494-0910
Oláh Gyula E.V. Edelény 3780 Antal György út. 25. 06 (30) 928-9570
Kovács Kertigép Centrum és Szerviz Eger 3300 Kistályai u 185 06 (20) 567-9787
Noszmüllerné Tóth Annamária Encs 3860 Baros Gábor u. 18. 06 (20) 280-7108
Vitéz István E.V. Kisgép centrum Érsekvadkert 2659 Hősök tere 1. 06 (35) 340-141, 06 (20) 935-1587
Angyal-Szerszám Outlet-barkácsbolt Gávavencsellő 4472 Dózsa Gy. U. 91. 06 (42) 238-614, 06 (20) 252-8804
Bezzegh Kft. Gyöngyös 3200 Szurdokpart u. 6. +3637503136
Totál Elektronik Kft. Győr 9025 Kossuth u. 152. 06 (96) 527-898
Gyulai Kisgép Center Kft. Gyula 5700 Temesvári út 1/a +3630 5259718; +3666 219 630
FREIELEKTRO KFT Hajdúböszörmény 4220 Baltazár Dezső út. 70. 06 (20) 371-3496; 06 (52) 229-235
Gulyás László E.V. Jászberény 5100 Toldi u. 4. 06 (30) 264-6936
UNO Kft. Kaposvár 7400 Guba Sándor u. 55. 06 (30) 940 1107, 06 (82) 313 657
Agroker Áruház Kft. Kecskemét 6000 Halasi út 29. 06 (76) 507-181; 06 (30) 728-2896
Gurzó Attila Kétegyháza 5741 Kossuth 98 06 (70) 425-6341
L&B Energetikai Kft. Kiskőrös 6200 Mester u. 6. 06 (70) 607-3831
Szabó Műszaki kereskedés Kisújszállás 5310 Vásár út. 11. 06 (59) 322-338, 06 (30) 938-3641
Herczeg Attila E.V. Kisvárda 4600 Liptay Béla út. 43. 06 (45) 556-300
Berényiné Varga Ildikó Kiszombor 6775 Óbédai út 39. 06 (30) 409-5760
Benkk-Kisgép Kft. Komló 7300 Gesztenyési út 7. 06 (30) 663 3666
Nemes Szerviz Maglód 2234 Perczel Mór u.28 06(20)260-0240, 06(30)974-3562
N+S Motordoktor Kft Makó 6900 Vásárhelyi u. 15. 06 (30) 677-4306
Pallagi Norbert János E. V. Makó 6900 Vásárhelyi u. 15. +3670 268 7588
Pallagi Norbert János E. V. Makó 6900 Vásárhelyi u. 15. +3670 268 7588
Spilák Kisgép-Szaküzlet Marcali 8700 Dózsa Gy. U. 48. 30/578-6017
Hegedűs Tibor Imre E.V. - Szerszámbolt Mátészalka 4700 Kossuth út 47. 06 (20) 466-8184, 06 (30) 230-8766
Kaló István Mezőkövesd 3400 Somolyai u 92 06 (70) 633-9044
Pető József Mezőkövesd 3400 Katalin u. 30 06 (49) 313-906; 06 (30) 509-3188
Moto-R. Szerviz - Balázs Richárd EV Mezőkövesd 3400 János utca 58. +3670 380 2118
Technor-93 Kft. Miskolc 3527 Zsigmondy u. 12 06 (46) 506-192, 06 (70) 314-2335
Blue Energy Hungary Kft. Miskolc 3526 Szeles u. 45. 20/505-9212
Tools Planet Kft. Miskolc 3532 .Andrássy u. 17. 06 (70) 293 0558, 06 (46) 332 284,
Cetter Developer Kft. Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 20. 06 (30) 206-6826
Ritrovi Ker. és Szolg. Kft. Mohács 7700 Szentmihályi tér 2. 06 (69) 300-301, 06 (30) 500-8336
KOFA 2003 Kft. Monor 2200 Móricz Zs. út. 5. +3630 996 8734
VLL Profi Fűnyíró Kft. Nagykanizsa 8800 Ifjúság u. 45. 06 (30) 396-5337,06 (93) 315-564
Baa László Nagykanizsa 8900 Csalogány köz 15 06 (30) 978-0790
Szabó Autósbolt és Szerviz Kft Nyíradony 4254 Árpád út. 3. 06 (52) 593-088, 06 (30) 953-5694
Atisgép Kft. (Áruház és Szerviz) Orosháza 5903 Szentesi út 100. 06 (30) 248-4931
Kisgép-szerviz (Boldizsár István EV) Orosháza 5900 Sámsoni u. 48. 0620 379 6588
Pezo 99 Kft. Pákozd 8095 Bem u. 8. 06 (30) 428-5705
Szűcs Péter EV Pécs 7634 Rácvárosi út 23. +3630 947 3622
Ritrovi Ker. és Szolg. Kft. (Gazdabolt) Pécsvárad 7720 Kossuth u. 1. 72/465 555
Konvoj Bt Pogány 7666 Hunyadi u. 32. 06 (72) 425-355
OVI Kertrendészet Kft. Pomáz 2013 Rákóczi Ferenc u. 51. 06 (26) 329-099
Őzse János Püspökladány 4150 Lajta u.12. 06 (20) 231-1949
Hidromol Kft Salgótarján 3100 Bajcsy-Zs.út. 51. 06 (30) 261-9580
Kóbor László Sopron 9400 Somfalvi u. 14. 06 (99) 310-534, 06 (30) 916-5239
Maurer Gép Kft. Szeged 6781 Kálvária sgt. 65-67. 06 (62) 322 149
Csavarker Plusz Kft. Szeged 6721 Brüsszeli krt. 16 62 542 870
Kábel Elektro Kft. Szeghalom 5520 Szabadság tér 2/2. 06 (20) 396 3939, 06 (66) 490 671
Herendi Zsolt Székesfehérvár 8000 Kőrösmezei u. 10. 06 (22) 306-535, 06 (30) 285-1274
Agrocool Trio Kft. Szekszárd 7100 Szluha Gy. u. 23. 06 74 510 382
Dévay András E.v. Szentes 6600 Rákóczi F. u. 145. 06 (30) 286-3486
Fabrikáló Bt. Szigetmonostor 2015 Damjanich u. 16. 06 (20) 995-7157
Németh János Szilvágy 8986 Ady Endre u 6 06 (30) 383-7774
Golf Center Mezőgazdasági Áruház Szolnok 5000 Vércse út 17. 06 (70) 938-3353
Könye Iván Tamási 7090 Hunyadi u. 8 06 (74) 570-037, 06 (30 )979-8636
Bíró Mihály E.V. Tiszafüred 5350 Béke út. 23./B 06 (30) 998-7268
Eszta-Tools Kft Tiszavasvári 4400 Nyárfa út 29 06 (42) 520-113
Tisler Kft. Tisler Zoltán Tótszerdahely 8864 Béke út 1. 06 (93) 583-060
Blaskovics Dániel E.v. Újudvar 8778 Fő út 35. +3620 2418832
Kertigép Klinika Vészi Attila Veszprém 8200 Jutasi u. 27. 06 (70) 363-5165
Vésztő Kert Kft. Vésztő 5530 Kossuth u. 150. 06 (70) 589 1886, 06 (20) 319 9345,
Mega Plusz Kft. Zsombó 6792 Andrássy út 158 06 (30) 928-1109 , 06 (62) 255-277

 

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. 
A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

Forrás: http://hecht.hu/jotallas

Rendelésfelvétel

  

Alkatrészt nem forgalmazunk!

Tudnivalók a SimplePay bakkártyás vásárlásról

Fecebook
Gyártók
Kiemelet gyártmányok
Megbizhato_Bolt